Курсеви

Принципи савременог праћења лабораторијских
и клиничких параметара тока ХИВ инфекције

Статус онлајн теста:  акредитован до 5. марта 2019. године
Број акредитације:  
А-1-864/18
Руководилац/руководиоци:
доц. др Јован Ранин и проф. др Маја Станојевић
Аутор/аутори:
доц. др Јован Ранин и проф. др Маја Станојевић
Циљна група:
лекари, биохемичари, микробиолози, медицинске сестре
Број бодова за полазника:
2
Трошкови едукације
: 2.000,00 динара

НАПОМЕНА: за ограничен број полазника је обезбеђено бесплатно похађање теста. Молимо заинтересоване да се обрате Центру за континуирану медицинску едукацију (контакт на крају овог текста)

 

О ТЕСТУ

Садржај:

Инфекција вирусом хумане имунодефицијенције („Human Immunodeficiency Virus“, HIV) је дуготрајна хронична инфекција, чији је завршни стадијум, ХИВ болест, синдром стечене имунодефицијенције („Acquired Immunodeficiency Syndroma“, AIDS). Бројна обољења, инфекције и малигнитети, чине АИДС. Њихово испољавање чврсто је повезано са имунодефицијенцијом коју изазива ХИВ, те се називају опортунистичке инфекције и малигнитети. Савремена стратегија лечења ХИВ инфекције, антиретровирусна терапија (АРТ), доводи до стабилне супресије вирусне репликације, чиме се омогућава обнављање имунског надзора над опортунистичким патогенима (имунска реконституција). У клиничком смислу АРТ-ом се постиже одлагање испољавања опортунистичких инфекција и малигнитета, чиме се значајно побољшава квалитет живота и повећава време преживљавања особа које живе са ХИВ инфекцијом. Такође, у епидемиолошком смислу, АРТ доприноси смањењу ризика трансмисије инфекције, па тако и смањењу глобалне инциденце и преваленце ХИВ инфекције. Први преглед пацијента са ХИВ инфекцијом подразумева узимање комплетне анамнезе, физикални преглед, лабораторијска испитивања и информисање и саветовање о свим аспектима ХИВ инфекције. Поред анализе броја ЦД4 лимфоцита, одмах по успостављању дијагнозе ХИВ инфекције, пре започињања лечења неопходно је урадити и следеће лабораторијске процедуре: ПЦР ХИВ РНК у крви, серолошке анализе за хепатитис Б (ХБВ) и хепатитис Ц (ХЦВ) вирусе, серологију за сифилис, токсоплазмозу и цитомегаловирус, биохемијске анализе у крви и урину (укључујући и ниво серумских трансаминаза, липида, гликозе и ХбА1Ц), комплетну крвну слику, генотипски тест резистенције вируса на антиретровирусне лекове, Р5 тропизам и ХЛА Б5701 тестирање. Према најновијим препорукама објављеним у мају 2015. године, терапија се започиње свим пацијентима, одмах по успостављању дијагнозе ХИВ инфекције, без обзира на број ЦД4 лимфоцита. Након започињања АРТ-а неопходно је пратити антивирусни ефекат лечења, односно утврдити да ли је постигнута супресија вирусне репликације, што је примарни циљ АРТ-а. Антивирусни ефекат терапије одређујемо на основу количине ХИВ РНК у крви, ПЦР техником. Такође, пратимо и имунолошки ефекат АРТ-а на основу броја ЦД4 лимфоцита пацијента. Поред вирусолошког и имунолошког ефекта АРТ-а, по започињању лечења, прате се и нежељени ефекти лекова, хепатотоксичност, нефротоксичност, мијелотоксичност, лактична ацидоза, поремећај метаболизма масти и шећера идр., обзиром да постојање нежељених ефеката, такође, може бити разлог за модификацију АРТ-а. Праћење тока ХИВ инфекције од првог прегледа пацијента, уз ефикасно антиретровирусно лечење и одсуство нежељених ефеката лекова, значајно доприноси смањењу морбидитета и морталитета пацијената са ХИВ инфекцијом. Сматра се да уз правилно лабораторијско и клиничко праћење и ефикасну терапију, пацијенти могу живети педесет година без симптома и знакова ХИВ инфекције.

Кандидат има право једном да одговори на постављено питање, а уколико тачно одговори на најмање 60% питања сматраће се да је положио тест.

Едукативни циљеви су:

1. Упознавање са природним током ХИВ инфекције

2. Приказ савремене стратегије лечења ХИВ инфекције

3. Објашњење најновијег алгоритма за праћење клиничких и лабораторијских параметара пацијената са ХИВ инфекцијом

    Број питања у тесту: 20

    Дужина трајања теста: 6 сати (5 сати за читање литературе и 1 сат за решавање теста)

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

Пријављивање за ову едукацију се обавља преко Центра за континуирану медицинску едукацију у следећим корацима:

1. Трошкови едукације се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета у Београду 840-1139666-89, позив на број RP - 482/1 - 742121


2. Доказ о уплати се доставља на адресу: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

3. По добијању корисничког имена и лозинке приступате едукацији.

4. Додатне информације можете добити у Центру за континуирану медицинску едукацију, телефон: 011 36 36 363 и 011 36 36 364