Курсеви намењени лекарима и другим стручним усмерењима

Принципи савременог праћења лабораторијских
и клиничких параметара тока ХИВ инфекције

Статус онлајн теста:  акредитован до 3. марта 2018. године
Број акредитације:  
А-1-446/17
Руководилац/руководиоци:
доц. др Јован Ранин и проф. др Маја Станојевић
Аутор/аутори:
доц. др Јован Ранин и проф. др Маја Станојевић
Циљна група:
лекари, биохемичари, микробиолози, медицинске сестре
Број бодова за полазника:
2
Трошкови едукације
: 2.000,00 динара

 

О ТЕСТУ

Садржај:

Инфекција вирусом хумане имунодефицијенције („Human Immunodeficiency Virus“, HIV) је дуготрајна хронична инфекција, чији је завршни стадијум, ХИВ болест, синдром стечене имунодефицијенције („Acquired Immunodeficiency Syndroma“, AIDS). Бројна обољења, инфекције и малигнитети, чине АИДС. Њихово испољавање чврсто је повезано са имунодефицијенцијом коју изазива ХИВ, те се називају опортунистичке инфекције и малигнитети. Савремена стратегија лечења ХИВ инфекције, антиретровирусна терапија (АРТ), доводи до стабилне супресије вирусне репликације, чиме се омогућава обнављање имунског надзора над опортунистичким патогенима (имунска реконституција). У клиничком смислу АРТ-ом се постиже одлагање испољавања опортунистичких инфекција и малигнитета, чиме се значајно побољшава квалитет живота и повећава време преживљавања особа које живе са ХИВ инфекцијом. Такође, у епидемиолошком смислу, АРТ доприноси смањењу ризика трансмисије инфекције, па тако и смањењу глобалне инциденце и преваленце ХИВ инфекције. Први преглед пацијента са ХИВ инфекцијом подразумева узимање комплетне анамнезе, физикални преглед, лабораторијска испитивања и информисање и саветовање о свим аспектима ХИВ инфекције. Поред анализе броја ЦД4 лимфоцита, одмах по успостављању дијагнозе ХИВ инфекције, пре започињања лечења неопходно је урадити и следеће лабораторијске процедуре: ПЦР ХИВ РНК у крви, серолошке анализе за хепатитис Б (ХБВ) и хепатитис Ц (ХЦВ) вирусе, серологију за сифилис, токсоплазмозу и цитомегаловирус, биохемијске анализе у крви и урину (укључујући и ниво серумских трансаминаза, липида, гликозе и ХбА1Ц), комплетну крвну слику, генотипски тест резистенције вируса на антиретровирусне лекове, Р5 тропизам и ХЛА Б5701 тестирање. Према најновијим препорукама објављеним у мају 2015. године, терапија се започиње свим пацијентима, одмах по успостављању дијагнозе ХИВ инфекције, без обзира на број ЦД4 лимфоцита. Након започињања АРТ-а неопходно је пратити антивирусни ефекат лечења, односно утврдити да ли је постигнута супресија вирусне репликације, што је примарни циљ АРТ-а. Антивирусни ефекат терапије одређујемо на основу количине ХИВ РНК у крви, ПЦР техником. Такође, пратимо и имунолошки ефекат АРТ-а на основу броја ЦД4 лимфоцита пацијента. Поред вирусолошког и имунолошког ефекта АРТ-а, по започињању лечења, прате се и нежељени ефекти лекова, хепатотоксичност, нефротоксичност, мијелотоксичност, лактична ацидоза, поремећај метаболизма масти и шећера идр., обзиром да постојање нежељених ефеката, такође, може бити разлог за модификацију АРТ-а. Праћење тока ХИВ инфекције од првог прегледа пацијента, уз ефикасно антиретровирусно лечење и одсуство нежељених ефеката лекова, значајно доприноси смањењу морбидитета и морталитета пацијената са ХИВ инфекцијом. Сматра се да уз правилно лабораторијско и клиничко праћење и ефикасну терапију, пацијенти могу живети педесет година без симптома и знакова ХИВ инфекције.

Кандидат има право једном да одговори на постављено питање, а уколико тачно одговори на најмање 60% питања сматраће се да је положио тест.

Едукативни циљеви су:

1. Упознавање са природним током ХИВ инфекције

2. Приказ савремене стратегије лечења ХИВ инфекције

3. Објашњење најновијег алгоритма за праћење клиничких и лабораторијских параметара пацијената са ХИВ инфекцијом

    Број питања у тесту: 20

    Дужина трајања теста: 6 сати (5 сати за читање литературе и 1 сат за решавање теста)

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

Пријављивање за ову едукацију се обавља преко Центра за континуирану медицинску едукацију у следећим корацима:

1. Трошкови едукације се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета у Београду 840-1139666-89, позив на број RP - 482/1 - 742121


2. Доказ о уплати се доставља на адресу: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

3. По добијању корисничког имена и лозинке приступате едукацији.

4. Додатне информације можете добити у Центру за континуирану медицинску едукацију, телефон: 011 36 36 363 и 011 36 36 364

 


Претраживање и приступ медицинском знању

Статус онлајн теста: акредитован до 17. новембра 2016. године

Број акредитације: A-1-2801/15

Руководилац/руководиоци: доц. др Наташа Милић

Аутор/аутори: доц. др Наташа Милић, доц. др Дејана Станисављевић, проф. др Горан Трајковић, асист. др Зоран Букумирић

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

Број бодова за полазника: 5

Трошкови едукације: 3.000,00 динара

 

О ТЕСТУ

Садржај:

Биомедицинске информације засноване на знању (научне информације) представљају категорију биомедицинских информација која настаје као резултат различитих типова истраживања. Највећи број научних информација налази се у научној литератури, у папирној или електронској форми; a научна публикација представља основни формални начин преноса научних информација. Број информација у савременом oкружењу експоненцијално расте, тe је за добијање релевантних информација постало неопходно развијање система за претраживање информација. Системи за претраживање похрањују, организују и дисеминују научне информације. Претраживање информација је део процеса "откривања (медицинског) знања" који омогућава кориснику да пронађе релевантну литературу потребну да се генерише знање из одређене области.

Значај претраживања медицинских информација је вишеструк. Пораст броја информација и количине знања одавно је превазишао људске капацитете меморисања, информације су потребне при решавању медицинских проблема и доношењу одлука, а нова научна открића и честе промене у знању захтевају брзо проналажење информација. Поред уџбеника и приручника као извор информација у процесу учења могу се користити радови објављени у научним часописима. Meђутим, знање брзо застарева и неопходно је непрекидно проналажење и коришћење нових медицинских информација како би се одржалa и унапредилa стечена знања и вештине. Вештина претраживања великог броја информација се састоји у добром избору појмова (добро формулисано питање) и њиховом комбиновању, коришћењу опција напредног претраживања и клиничких упита.

Бити "информисан" неизоставан је предуслов успешног стручног деловања свих учесника здравственог система, отуда је континуирано праћење нових медицинских информација постало саставни део образовања, клиничке праксе и истраживачког рада свих здравствених радника. Током овог курса, полазници ће стећи знања и вештине неoпхoдне за коришћење система за претраживање. Посебна пажња биће посвећена техникама напредног претраживања и опцији коришћења клиничких упита. Такође, стећи ће вештину преузимања ауторских сажетака и комплетних текстова. Након завршетка овог курса, полазници ће моћи да самостално претраже и преузму релевантне информације које су им потребне у свакодневном раду за доношење медицинских одлука.

Кандидат има право једном да одговори на постављено питање, а уколико тачно одговори на најмање 60% питања сматраће се да је положио тест.

Едукативни циљеви су:

1. Упознавање са значајем биомедицинских научних информација у истраживањима и пракси;

2. Сагледавање карактеристика система за претраживање информација;

3. Прихватање класификације електронских извора информација;

4. Унапређење знања о стратегији претраживања научних информација;

5. Стицање знања о методама за евалуацију претраживања.

Број питања у тесту: 41

Дужина трајања теста: 6 сати (3 сата за читање литературе и 3 сата за решавање теста)

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

Пријављивање за ову едукацију се обавља преко Центра за континуирану медицинску едукацију у следећим корацима:

1. Трошкови едукације се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета у Београду 840-1139666-89, позив на број RP - 427/2 - 742121

2. Доказ о уплати се доставља на адресу: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

3. По добијању корисничког имена и лозинке приступате едукацији.

4. Додатне информације можете добити у Центру за континуирану медицинску едукацију, телефон: 011 36 36 363 и 011 36 36 364