Курсеви намењени лекарима и другим стручним усмерењима

Претраживање и приступ медицинском знању

Статус онлајн теста: акредитован до 17. новембра 2016. године

Број акредитације: A-1-2801/15

Руководилац/руководиоци: доц. др Наташа Милић

Аутор/аутори: доц. др Наташа Милић, доц. др Дејана Станисављевић, проф. др Горан Трајковић, асист. др Зоран Букумирић

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

Број бодова за полазника: 5

Трошкови едукације: 3.000,00 динара

 

О ТЕСТУ

Садржај:

Биомедицинске информације засноване на знању (научне информације) представљају категорију биомедицинских информација која настаје као резултат различитих типова истраживања. Највећи број научних информација налази се у научној литератури, у папирној или електронској форми; a научна публикација представља основни формални начин преноса научних информација. Број информација у савременом oкружењу експоненцијално расте, тe је за добијање релевантних информација постало неопходно развијање система за претраживање информација. Системи за претраживање похрањују, организују и дисеминују научне информације. Претраживање информација је део процеса "откривања (медицинског) знања" који омогућава кориснику да пронађе релевантну литературу потребну да се генерише знање из одређене области.

Значај претраживања медицинских информација је вишеструк. Пораст броја информација и количине знања одавно је превазишао људске капацитете меморисања, информације су потребне при решавању медицинских проблема и доношењу одлука, а нова научна открића и честе промене у знању захтевају брзо проналажење информација. Поред уџбеника и приручника као извор информација у процесу учења могу се користити радови објављени у научним часописима. Meђутим, знање брзо застарева и неопходно је непрекидно проналажење и коришћење нових медицинских информација како би се одржалa и унапредилa стечена знања и вештине. Вештина претраживања великог броја информација се састоји у добром избору појмова (добро формулисано питање) и њиховом комбиновању, коришћењу опција напредног претраживања и клиничких упита.

Бити "информисан" неизоставан је предуслов успешног стручног деловања свих учесника здравственог система, отуда је континуирано праћење нових медицинских информација постало саставни део образовања, клиничке праксе и истраживачког рада свих здравствених радника. Током овог курса, полазници ће стећи знања и вештине неoпхoдне за коришћење система за претраживање. Посебна пажња биће посвећена техникама напредног претраживања и опцији коришћења клиничких упита. Такође, стећи ће вештину преузимања ауторских сажетака и комплетних текстова. Након завршетка овог курса, полазници ће моћи да самостално претраже и преузму релевантне информације које су им потребне у свакодневном раду за доношење медицинских одлука.

Кандидат има право једном да одговори на постављено питање, а уколико тачно одговори на најмање 60% питања сматраће се да је положио тест.

Едукативни циљеви су:

1. Упознавање са значајем биомедицинских научних информација у истраживањима и пракси;

2. Сагледавање карактеристика система за претраживање информација;

3. Прихватање класификације електронских извора информација;

4. Унапређење знања о стратегији претраживања научних информација;

5. Стицање знања о методама за евалуацију претраживања.

Број питања у тесту: 41

Дужина трајања теста: 6 сати (3 сата за читање литературе и 3 сата за решавање теста)

 

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ

Пријављивање за ову едукацију се обавља преко Центра за континуирану медицинску едукацију у следећим корацима:

1. Трошкови едукације се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета у Београду 840-1139666-89, позив на број RP - 427/2 - 742121

2. Доказ о уплати се доставља на адресу: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

3. По добијању корисничког имена и лозинке приступате едукацији.

4. Додатне информације можете добити у Центру за континуирану медицинску едукацију, телефон: 011 36 36 363 и 011 36 36 364