Упитник - Ставови о целоживотном образовању академске заједнице у СрбијиПреглед

Поштовани,

Овим упитником желимо да прикупимо информације о ставовима наставника Медицинског факултета према цеоживотном/континуираном образовању као једном од елемената сектора високог образовања у Европи и у нашој земљи.

Резултати овог истраживања биће употребљени искључиво у сврху израде мастер академског рада из области Јавног здравља.

Унапред захвална,

Татјана Валгони, стручни сарадник у Центру за континуирану медициснку едукацију Медицинског факултета у Београду.